2016-dec Bandkniv - Egenskapsoptimeringar hos bandkniv för livsmedel

350.jpeg
Status:
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: Bandkniv - Egenskapsoptimeringar hos bandkniv för livsmedel
Dokument:
Kontakt: Maria Kvarnström
Epost: maria.kvarnstrom@bergsskolan.se
Parter/Aktörer: Bergsskolan Kompetensutveckling AB (BKU)
Startdatum:
Ansvarig på TS: Larz Ignberg
E-post: larz.ignberg@triplesteelix.se
Beskrivning:

Förstudie där AB Munkforssågar, leverantörer av bla knivblad till livlsmedelsindustrin, tillsammans med Bergskolan Kompetensutveckling AB, utreder förslitningsmekanismerna hos utslitna knivblad. Syftet är att finna förslag på materialförbättringar eller optimerade tillverkningssätt, som kan utvärderas i ett eventuell senare projekt. Genom utredningen kan sedan rätt materialoptimering göras för att utveckla det bästa knivbladet för livsmedel, vilket ger ökad livslängd hos knivbladen och därmed ökas företagets konkurrenskraft.