2016-0kt 3DPHIPpre

Status:
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Regional potential för 3D - printade och HIP-ade applikationer
Dokument:
Kontakt: Jan Andersson
Epost: jan.andersson@triplesteelix.se
Parter/Aktörer: Larz Ignberg
Startdatum:
Ansvarig på TS: Larz Ignberg
E-post: larz.ignberg@triplesteelix.se
Beskrivning:

Förstudien för att analysera och kartlägga potentialen för produkter och applikationer baserade på stålpulver lämpliga för 3D-printning och HIP. Detta arbete är en uppdatering och utvidgning av den kartläggning som gjordes inom pulvermetallurgiområdet av Triple Steelix 2.0 för 2 1/2 år sedan.