2014-okt SSY/Stainless Steel Yacht

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: SSY/Stainless Steel Yacht
Dokument:
Kontakt: Håkan Rosén
Epost: hakan@ssy.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Projektet handlar om att utveckla och bygga båtar i rostfritt stål. Nyttja de senaste landvinningarna avseende stål, lasersvets, laserskärning samt hydroformning. Ta tillvara att Sverige är världsledande inom stål och fartygskonstruktion.
SSY har utvecklats med hjälp av hydroformning en unik profil för den bärande konstruktionen. Detta i kombination med stålet möjliggör en lättviktskonstruktion med överlägsna egenskaper . (i jämförelse med vanliga carbonfiber/epoxi eller aluminiumkonstruktioner). Målet är att ta fram en prototyp som kan visas på mässor och för journalister. Prototypen skall fungera som en POC och därigenom möjliggöra tillräckligt kapital för start av linjeproduktionen.