Framtidens antennbärare

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Framtidens atennbärare
Dokument:
Kontakt: Pierre Bengtsson
Epost: pierre.bengtsson@mafi.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Projektet handlar om att ta fram en ny serie stålfästen för antenner på hustak och master/torn.
Viktiga delar av projektet där hög teknisk kompetens krävs bedöms vara enligt nedan:
- Produktutvecklings metoder
- Analys hållfasthet och dynamik
- Kostnadseffektiv produktion
- Modulärt tänk i produktframtagning

Både företag och FoU resurser deltar i projektet.