Ortic Software 3D

Status: Genomförda
Kategori: Bearbetningsteknik
Projekt: ORTIC Software 3D
Dokument:
Kontakt: Mattias Klockars
Epost: mattias.klockars@ortic.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

ORTIC har en mycket världsunik programvara för att beräkna formningsstegen vid konventionell 2D rullformning, dvs där profiltvärsnittet är konstant utefter längden. Syftet med det aktuella projektet är att vidareutveckla denna programvara för tredimensionella former, så att underlag till maskinernas styrsystem erhålls.