Investeringsprojekt som drivkraft för företagsutveckling

Status: Genomförda
Kategori: Tjänsteproduktion
Projekt: Investeringsprojekt som drivkraft för företagsutveckling - Supply Chain
Dokument:

Kontakt: Kjell Grundsröm
Epost: kjell.grundstrom@triplesteelix.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Inom Triple Steelix-regionen pågår planering för ett antal mycket stora investeringar inom processindustrin. För regionens leverantörsföretag innebär detta stora möjligheter. Från processindustrin kommer tydliga signaler att man i framtiden vill arbeta med funktionsupphandlingar och därmed med färre leverantörer som tar ett större åtagande. Projektet har som att utveckla metoder och rutiner som kan:
1) Stödja och stärka regionens leverantörer vid funktionsupphandllingar
2) Säkerställa att en stor del av investeringsprojekten kommer regionens leverantörer till del
3) Skapa en lärprocess där man blir bra på att leverera mer komplexa och kompletta order
4) Se till att information återförs till de leverantörer och underleverantörer som inte får order, så att de kan lära av detta och starta en intern utveckling.