2012-jun IGX Integrated Gangway Connex

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: IGX Integrated Gangway Connex
Dokument:
Kontakt: Martina Johansson
Epost: martina.johansson@dellner.com
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Syftet med IGX projektet är att dra nytta av alla Dellners kunskaper och sammanföra detta i ett nytt helhetskoncept på hela systemet vagn-vagn.