2012-jul BSM Bergningsaggregat

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: BSM Bärgningsaggregat
Dokument:
Kontakt: Christer Forsberg
Epost: christer.forsberg@bsm.nu
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Syftet är att utveckla och bygga en Bärgare som skall vara konkurrenskraftig på marknaden tack vare smarta material val och ett produktions upp-lägg som ger kostnadsfördelar. Projektet kommer är att  ta fram en ny konstruktion utifrån de senaste inom material. Projektet innehåller också att färdigställa dokumentation, CE märkning och en profil för marknadskommunikation.