2012-jul Återvinning av värdemetaller

Status: Genomförda
Kategori: Materialapplikationer
Projekt: Återvinning av värdemetaller
Dokument:
Kontakt: Maria Swartling
Epost: maria.swartling@scanarc.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:

Under 2010-2011 har ScanArc PT genomfört tester för att säkerställa de metallurgiska förutsättningarna att bearbeta materialet. Det kvarstår dock ett utmanande utvecklingsarbete för att nå processens fulla potential. Därför har ett antal fokusområden identifierats som ska ta utvecklingsarbetet ett stort steg framåt mot en energieffektiv fullskaleprocess