Ökad rekrytering till teknikutbildningar vid Högskolan Dalarna.

Status: Genomförda
Kategori: Människa & kompetens
Projekt: Ökad rekrytering till teknikutbildningar vid Högskolan Dalarna.
Dokument:
Kontakt: Per Carlsson
Epost: pca@du.se
Parter/Aktörer:
Startdatum:
Ansvarig på TS:
E-post:
Beskrivning:
Projektet ska främja kontakterna mellan Högskolan Dalarna, grundskolan och industrin och därmed tydliggöra vilka intressanta yrken man kan få efter avslutat högskoleingenjörsexamen.
Rekryteringsarbetet på högskolan sker nu i samarbete mellan informationsavdelningen och rekryterings- programansvariga på institutionerna. Informationsavdelningen har lagt stor vikt vid att skapa en grafisk profil som ger ett enhetligt intryck. De har, tillsammans med utbildade studenter (s.k. ”studentbanken”), deltagit en rad mässor och gymnasiebesök.
Över lag har den negativa trenden för teknikprogrammen vänt. Totalt har antalet sökande ökat med 80 % för teknikprogrammen på Industriledarhögskolan.
Inom Industriledarhögskolan har man infört nya arbetssätt. Programansvariga samarbetar och är mer aktiva i rekryteringsarbetet.