Hållbara Transporter - Förstudie - Nicklas Tarantino - ctl00_cph1_pg1414_nwsimg

Förstudie påvisar behov av stödjande insatser för att nå hållbara transporter i stålindustrins leverantörsled

Omvärldens krav ökar på industrin att ha kontroll på sina leverantörs- och värdekedjor, både uppströms och nedströms, så att hela verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Ett område som kräver omställning är transporter. Industrin kommer succesiv...

Läs mer »
Hållbara Transporter - Förstudie - Nicklas Tarantino - ctl00_cph1_pg1379_nwsimg

Stort engagemang på workshop om Hållbara transporter i leverantörsleden

Vi tillfället fick deltagare inspirerande presentationer och möjlighet att utbyta information och dela sina erfarenheter om hållbara transportlösningar. Deltagarna var överens om att det finns en stor potential att nå hållbara transporter i levera...

Läs mer »
Hållbara Transporter - Förstudie - Nicklas Tarantino - ctl00_cph1_pg1228_nwsimg

Förstudien för Hållbara Transporter i Leverantörsledet nu säkrad

En av regionens större utmaningar handlar om att ställa om samhällets och näringslivets transporter till mer hållbara alternativ. Stålindustrin genererar också mängder med indirekta transporter runt om i regionen när leverantörer, speditörer och ...

Läs mer »