Stål formar en bättre framtid

Stålindustrins vision 2050

Varje dag bidrar stålindustrin i Sverige med sina produkter till samhällsbyggande över hela världen.

Stålindustrin vill bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Därför beslutade stålindustrin i Sverige i mars 2013 om en branschgemensam vision för 2050. 

   

Med visionen följer tre åtaganden:

Vi leder teknikutvecklingen: 
Vår forskning och innovation revolutionerar tekniken i framtidens samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser.

Vi föder kreativa individer: 
Vår arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt tankens gränser.

Vi skapar miljönytta: 
Vår tillverkning använder resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Våra ambitioner utmanar ständigt det möjligas gränser.

    Stål formar en bättre framtid

Läs mer på jernkontorets webbsida.

Jernkontoret_Blue.png