Gert Westergren - IoU-ledare Offshore

Mote_var_IoU-ledare_Offshore.jpg

Gert är personen som ansvarar för detta strategiskt viktiga utvecklingsprojekt. Gert är civilingenjör och examinerad forskare från KTH inom stålbyggnation. Han har en gedigen erfarenhet som ledare och att driva utveckling. Han kommer närmast från FORCE Technology där han ansvarade för Divisionen Material och Svets. Innan dess har han haft ledande poster inom Epsilon Probator och Epsilon Utvecklingscentrum Bergslagen.

Gert is the person in charge of this strategically important development project. Gert is a civil engineer and a steel construction scientist from KTH. Gert has a solid track record as a leader and to drive development projects. Prior he headed the division for Materials and Welding at FORCE Technology and before that he held several leading positions at Epsilon Probator and Epsilon Utvecklingscentrum (centre of development) Bergslagen.

Vill du veta mer om Nya Värdekedjor för Offshore kan du kontakta Gert på:

Mobil: 0046 70 220 71 54

Mail: gert.westergren@triplesteelix.se