Innovation och Utveckling som skapar nytta i regionen

IoU_skapar_nytta2.jpg

Triple Steelix 2.0 skapar nytta och dynamik i regionen genom sina insatser för att stimulera stål- och verkstadsindustrins nytänkande och innovativitet. Vi startar upp, guidar och coachar fram innovationssamarbeten mellan stora bolag och mindre entreprenörer som ger möjlighet att mynna ut i nya starka internationella affärsmöjligheter.

Vi utvecklar och leder fram initiativ som inte bara ska locka hit kompetens, men som även ämnar behålla den vi själva har skapat här i regionen. Vi lägger grunden för att skapa ett strategiskt nätverk för att kunna erbjuda det bästa inom forskning och utveckling för våra innovationsinriktade aktörer i regionen. Vi är stolta över att kunna skapa reell nytta för regionen, något som har varit i fokus sedan starten för den nya fasen 2.0.

Vi ser i våra resultat att vi har skapat en tydlig samverkan mellan industrins och samhällets olika aktörer. Bara under 2016 engagerade vi mer än 100 företag i olika förstudier och FoU- och IoU-projekt. Högskolor och universiteten finner möjligheter till konstruktiva samarbeten. Världsledande forskare och testmiljöer har drivit utveckling från tankar och idéer till konkreta höginnovativa lösningar. Regionförbunden och kommunerna får nu återbäring på sina satsningar som har gjorts. Denna dynamik och samarbeten skapar synergier och helhetseffekter som gör hela regionen mer attraktiv.

 TS2_finansiarer_-_hemsidan.jpg