Hållbara affärsrelationer för innovativ regional affärsutveckling

2017-11-14

Hallbara_affarsutveckling_SIMIS_bild_2.jpg

Hållbara affärsrelationer är ett ständig aktuellt tema. Triple Steelix deltog tillsammans med innovativa SME och FindIT i företagsdagar med Högskolan i Gävle den 13 november 2017. Erfarenheter, tuffa utmaningar och nya koncept diskuterades. Triple Steelix arbetar med marknadsorientering i projektet SIMIS. Här är några reflektioner från företag i projektet.  

ORTIC: 3D formning för smart materialanvändning och nya konstruktionslösningar.

Alexander Hjelm, marknadsansvarig på ORTIC berättar om skiftet från teknikfokus till marknadsorientering. Det har varit en utveckling under ett år med SIMIS. Förändringen har påverkat hela företaget, både organisatoriskt och hur resurserna fördelas. Utbytet av erfarenheter med andra innovativa SME är enormt värdefullt. I SIMIS är det sammanfattningsvis högt tempo och direkt praktiska applikationer.

Under tiden i SIMIS har företaget utvecklats enormt mot en kundanpassning. Nya verksamhetsområden möter marknaden direkt vilket har snabbat upp försäljningstakten. Dessutom blir det lättare att hitta partners internationellt för större projekt.

SIMIS har bidragit till att ORTIC kan se sig själva utifrån ett kundperspektiv. Det gäller både rent tekniskt och som professionell samarbetspartner: Var är vi unika? Var kan vår produkt skapa störst värde?

De olika segmenteten positioneras tydligare mot olika behov. I processen i SIMIS har ORTIC utvecklat kommunikationen med kunder utifrån kundens perspektiv. Därigenom har nya marknader och värdekedjor öppnats.

Den största anpassningen är av den egna organisationen och det egna arbetssättet så det passar kundernas behov. Hur ska vi fördela arbetstiden mellan utveckling och försäljning för bästa effektivitet?

Professionaliteten i säljprocessen har utvecklats. Resursfördelningen i verksamheten mellan kortsiktig och långsiktig utveckling styrs upp för att tryggt lansera produkter internationellt. 


SusAnne Mastonstråle Inresol: Energismarta stirlingmotorer för hållbar energidistribution

SIMIS har varit otroligt intressant. Vi har fått diskutera och ventilera internationalisering med andra företag. Vi planerar och har efter att scannat av världsmarknaden och valt ett par marknader. I SIMIS har vi lärt oss att koncentrera oss på några få, någorlunda förutsägbara marknader och anpassa våra resurser för att möta behovet.  

Inresol har en vision om hur produkten kan bidra till en hållbar energiförsörjning globalt – på sikt. Det kräver förberedelse med kvalitetssäkrad teknik och beredskap för stor produktionskapacitet. I SIMIS har visionen kopplats till att ta fram en marknadsstrategi.

Som leverantör Indien var det första valet eftersom ett antal av de anställa är indier. Kultur och språk är viktiga hörnstenar för att våga satsa och samarbeta på en marknad. Det är en marknad på lång sikt med stor potential. England är den andra marknaden där vi utvecklar en affärsmodell med distributörer.  Där står man inför en stor omställning för uppvärmning från kol till miljövänligare alternativ. Den ligger geografiskt och kulturellt nära. Norden har seglat upp som en lovande marknad. Men vi kommer inte att fortsätta att marknadsföra oss globalt innan vi har etablerat oss i Indien, England och Norden.

Erfarenheter från olika marknader är att vi varit tidiga med att lansera innan marknaden varit helt definierad. Kundernas kunskap om teknik har inte alltid matchat produkten. Affärskulturer är olika och där finns mycket som man bör förbereda sig på och lära innan man inleder samarbeten. Ordning och reda i den egna organisationen och med tydligt fokus på vad man vill åstadkomma är två viktiga faktorer för oss. 

Läs mer om programmet.